Sen tắm nhiệt độ inax BFV-8145T-5C

7,345,000.00 6,190,000.00

0989.564.110